PASTI mengadakan acara Simposium Teologi XXIV 2019 bertempat di Sekolah Tinggi Teologi Kharisma.

X